E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

THAT TEKNOLOJİ E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

 

1.                Taraflar ve Ürün Bilgileri                                                   Tarih : ….. /.   /202.…

 

 

 

ÜRETİCİ VE

YER SAĞLAYICI FİRMA:

THAT TEKNOLOJİ LTD ŞTİ

 

Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Cad. No:45 Kızılkanat İş Merkezi

Kat:8 No: 803 İzmir/Konak

VERGİ NO

8430869315

TELEFON

+90.850 242 10 54

FAX :

 

POSTA KODU

35220

MÜŞTERİ BİLGİLERİ :

ŞİRKET / FİRMA ADI :

 

YETKİLİ ADI SOYADI :

 

ADRES :

 

E-MAİL:

 

TEL :

 

FAKS :

 

VERGİ DAİRESİ / VERGİ NO :

 

Kurulum Bilgileri

 

ALAN ADI (DOMAİN):

 

 

PAKET TÜRÜ:

      Başlangıç

      Standart

      Kobi

      Vip

      Premium

ENTEGRASYON TÜRÜ :

 

ÖDEME SEÇENEĞİ :

   HAVALE / EFT

      NAKİT

      KREDİ KARTI

 

 

 

 

PAKET FİYATI :

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Sözleşmenin devamında That Teknoloji E-ticaret Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda MÜŞTERİ bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca “MÜŞTERİ” olarak, Üretici ve Yer Sağlayıcı Firma That Teknoloji LTD ŞTİ. ise kısaca That Teknoloji olarak anılacaktır. MÜŞTERİ ve That Teknoloji birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

 

1.2.  Sözleşme ile ilgili hizmetlerin verilmesine ilişkin bildirimler MÜŞTERİ’nin bildireceği e-mail ve faks adreslerine gönderilebilir. Bu durumda That Teknoloji tarafından MÜŞTERİ’ye e-mail ve faks ile gönderdiği mesajlar ve elektronik ortamda bulunan kayıtlar HMK’nın ilgili maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilir.

 

1.3.  MÜŞTERİ tarafından Sözleşme ’de belirtilen adresler tebligat adresi olarak kabul eder. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Taraflar, imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

 

 

2.  SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

 

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmemiş olmamak şartıyla dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan That Teknoloji Akıllı E-Ticaret Sistemi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez. That Teknoloji teknik gereklilikler halinde paket içeriğini, değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler nedeniyle MÜŞTERİ’nin hizmeti kullanması imkansız hale gelmesi sebebiyle sözleşme MÜŞTERİ tarafından feshedilirse, That Teknoloji o yıl için ödenen kiralama bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

 

3.  KİRALAMA ESASLARI

 

3.1.   That Teknoloji Akıllı E-ticaret Sistemi sözleşme süresince tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce demo sürümü incelemiş gerekli bilgi ve belgeleri talep etmiş incelemiş ve onaylamış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul ettiğini, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını, ticari işlerde TTK uyarınca cayma hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

 

3.2.  Yazılım kiralama başlangıç tarihi That Teknoloji Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama 1 (bir) yıl'dır. That Teknoloji paketleri ile beraber alınan İş Ortaklıkları ürünlerinin (muhasebe ve pazaryeri entegrasyonları vb.) kullanım süresi 1 (bir) yıldır. MÜŞTERİ’nin kusurundan, temerrüdünden yada müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

 

3.3.  Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce MÜŞTERİ ve That Teknoloji sözleşmenin yenilenmesi hususunda mutabakata varması halinde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl süre ile yenilenir, aksi halde kendiliğinden sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede belirlenmiştir.

 

3.4.  Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle That Teknoloji, MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise That Teknoloji, MÜŞTERİ tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz, askıya alınan süre sözleşme bitimine eklenmez.

 

3.5.  That Teknoloji, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ'ye ait veri tabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 30 (otuz) Gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 30 (otuz) gün sonra tüm içerikler That Teknoloji sistemden silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.

 

3.6.  MÜŞTERİ, That Teknoloji ‘den bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun That Teknoloji ‘nin önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde'nin ihlali That Teknoloji’ye sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

 

3.7.  That Teknoloji, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin I That Teknoloji kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak That Teknoloji logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

 

3.8.  That Teknoloji MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir.

 

3.9.   That Teknoloji, MÜŞTERİ’nin E-Ticaret Sistemi’nin kullanımı sırasında hizmet alacağı kargo ve lojistik firması, banka ve ödeme sistemi, pazar yeri, dijital reklam ajansları, seo ajansları, sosyal medya ajansları, ürün ve site yönetimi, XML tedarik entegrasyonlarına ilişkin firmalarla imzalamış olduğu sözleşme ve ticari anlaşmalarının tarafı olmayıp, MÜŞTERİ’nin iş bu 3. parti firmalardan hizmet alımı sırasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, hizmetin verilmesi sırasında yaşanan gecikmelerden, XML entegrasyon uyuşmazlıklarından sorumlu değildir.

 

4.  GİZLİLİK İLKESİ

 

4.1.   That Teknoloji, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek That Teknoloji gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

 

4.2.  Yazılım kiralama hizme That Teknoloji’nin sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde That Teknoloji dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı That Teknoloji kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

 

4.3.  MÜŞTERİnin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda 3. kişilere ait kredi kartı bilgileri, kişisel bilgiler herhangi bir şekilde That Teknoloji kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı izinsiz kullanımlarından, yanlışlıklarından ve hatalarından bu bilgiler That Teknoloji sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için That Teknoloji sorumlu tutulamaz. 3. kişilerin mali ve kişisel bilgilerinin kullanılması sebebiyle uğramış olduğu zararların That Teknoloji’ye yöneltilmesi halinde, That Teknoloji iş bu zararı MÜŞTERİ’ye rücu hakkına sahiptir. 3. Kişilere ait Kredi kartlarının izinsiz kullanımlarından, bu kullanımlar sebebiyle doğacak hukuki ve cezai yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.4. MÜŞTERİ, herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nı kullanmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden That Teknoloji sorumlu değildir.

 

 

4.5.   Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

 

5.  MÜCBİR SEBEPLER

 

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.

 

6.  HUKUKİ ESASLAR

 

6.1.  İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda T.T.K. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

 

6.2.   Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.3.   Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurt dışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

 

6.4.  Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu , Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5.   Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

That Teknoloji Akılı E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden That Teknoloji sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, That Teknoloji Akıllı E-ticaret sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda That Teknoloji’nim herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

 

6.6.  That Teknoloji, MÜŞTERİ’ye sisteme erişim sağlayacağı kullanıcı adı ve şifresini iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine iletilmesinin ardından sistemin kullanılması tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. That Teknoloji, sisteme giriş bilgilerini MÜŞTERİ’ye iletmekle sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirmiş olup That Teknoloji herhangi bir kusuru olmaksızın, MÜŞTERİ tarafından sistemin kullanılmaması, e-ticaret sisteminden MÜŞTERİ’nin beklediği gibi ya da hiç gelir elde edilmemiş olması , That Teknoloji’nin kusuru olmaksızın sisteme giriş yapmaması sebebiyle iadesi talep edilmez.

 

6.7.  MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, That Teknoloji’nin her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ’nin That Teknoloji Akıllı E-Ticaret sistemi kullanarak satışını yapamayacağı ürünler: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürünün MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine That Teknoloji vermekte olduğu hizmeti herhangi bir bedel iadesi yapmaksızın sonlandırır.

 

6.8.  5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye yapılan bildirimin ardından 24 saat içerisinde kaldırılmazsa; ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın That Teknoloji tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez.

 

6.9.     Yine aynı şekilde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de That Teknoloji’nin yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

 

6.10.  Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de That Teknoloji’ye karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

 

6.11.  MÜŞTERİ That Teknoloji Akıllı E-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), That Teknoloji kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları That Teknoloji’de iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

 

6.12.  MÜŞTERİ’nin 6.12. maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. That Teknoloji vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 3.kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça That Teknoloji sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle That Teknoloji’nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

 

6.13.  That Teknoloji teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. I That Teknoloji bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

 

6.14.  MÜŞTERİ, That Teknoloji tarafından yukarıda yer alan iletişim bilgilerine reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ettiğini beyan eder.

 

6.15.  MÜŞTERİ, That Teknoloji tarafından yukarıda yer alan iletişim bilgilerine reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ettiğini beyan eder.

 

 

7.  KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

 

7.1. That Teknoloji Akıllı E-ticaret Sistemi kiralama bedeli olarak ilk yıl ………… TL + KDV ‘ödenir. İlk yıldan sonra;

Başlangıç Paket: ( Aylık Ödemeli Pakettir. Sipariş ve kurulum tarihinden itibaren 30 günlük periyodlarda müşterinin kredi kartından yada havale olarak ödemesi alınır. Ödeme yapılmadığ takdirde. Aylık periyodun bitini takip eden 5 gün sonunda sistem geri dönüşümsüz olarak sunuculardan silinir. Geri ulaşılamaz olur. Sitemde ki tüm bilgi belge ve diğer her şeyin sorumluluğu MÜŞTERİYE aittir. That Teknoloji bu durumdan doğa bilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Standart Paket: 6.999₺ + KDV fiyatıdır. Yıllık Yenilemesi 5.000 ₺+ KDV’dir.

Kobi Paket: 11.999₺ + KDV fiyattır. Yıllık Yenilemesi 7.000 ₺ + KDV’dir.

Vip Paket: 16.800₺ + KDV fiyattır. Yıllık Yenilemesi 10.000 ₺ + KDV’dir

Premium Paket: 29.999₺ + KDV fiyattır. Yıllık Yenilemesi 19.000₺ + KDV’dir

 

Diğer Modül ve Ekstra seçeneklerin fiyatları www.thatteknoloji.com web Sitesinde Açık bir şekilde Belirtilmiştir. That Teknoloji Fiyatlarda zam yapma, indirim yapma, çeşitli zamanlarda kampanya yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Müşteri aldığı paket fiyat’ın dan daha düşük bir fiyatı That Teknoloji’nin kampanya dönemlerinde görebilir. That Teknoloji bu durumlarda sorumluk kabul etmez. Her türlü indirim, zam yada kampanya oluşturma hakkı That Teknoloji olduğunu ve her hangi bir sorumluluk kabul etmediğini Müşteri kabul ve beyan eder.

(Yenileme ücretlerinde her yıl enflasyon oranında artış yapılır) MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Paket ile birlikte alınan Bunun için MÜŞTERİNİN That Teknoloji’ye bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunu imzalayarak fakslaması gerekmektedir. Sözleşmenin tarafların mutabakatı ile yenilenmesi halinde That Teknoloji aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

 

7.2.    That Teknoloji paketleri ile beraber alınan veya sonradan alınan yenilemeli hizmetler ve İş Ortaklıkları ürünleri (mobil uygulama, muhasebe ve pazaryeri entegrasyonları vb.) yenileme bedelleri ilgili İş Ortağı tarafından belirlenir.

 

7.3.  Kiralama bedeline ilişkin e-fatura That Teknoloji tarafından bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenerek, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. That Teknoloji tarafından düzenlenen e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, Vergi Usul Kanunu

397 nolu Tebliği uyarınca ayrıca kağıt fatura gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. That Teknoloji tarafından gönderilen e-fatura’nın MÜŞTERİ tarafından görüntülenmemesi, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e- posta adresine That Teknoloji’den kaynaklanmayan nedenlerle teslim edilmemesi e-faturanın muaccelliyetii etkilemez.

 

7.4.  That Teknoloji tarafından, kiralama bedeline ilişkin e-fatura tutarı, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine gönderildiği tarih itibariyle MÜŞTERİ cari hesap bakiyesine borç olarak kaydedilecek ve muaccel hale gelecektir.

 

7.5.  MÜŞTERİ tarafından fatura bedelinin, e-faturanın belirtilen e-mail adresine gönderilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde That Teknoloji, MÜŞTERİ tarafından fatura bakiyesi ödenene kadar e-ticaret sistemine erişimi durdurabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, MÜŞTERİ, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6.   MÜŞTERİ tarafından ödenmeyen fatura bedeline Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen değişen oranlarda ticari temerrüt faizi uygulanır.

 

 

8.  That Teknoloji AKILLI E-TİCARET PAKETİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ

 

A.  Akıllı E-ticaret Lite Paket (Başlangıç) temel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile satış sistemi, İçerik, Haber ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi, 1 Adet E-Mail hesabı (Spam Amaçlı kullanılamaz), 1500 GB (Bandtwidth) Trafik genişliğini içermektedir.

 

B.  Akıllı E-ticaret PRO Paket (Standart) temel teknik özellikleri Akıllı E-ticaret Lite paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Kredi Kartı Sanal POS altyapıları, B2B / B2C Yönetimi, Hediye Çeki & Puan sistemi, kullanıcı yönetimi, 20 Adet E-Mail hesabı (Spam amaçlı kullanılamaz), 2000 GB (Bandtwidth) Trafik genişliği içermektedir.

 

C. Akıllı E-ticaret Pro Entegre Paket (Kobi) temel teknik özellikleri tüm Akıllı e-ticaret PRO paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak That Teknoloji tarafından tanımlı Fiyat karşılaştırma siteleri entegrasyonlarını, 1 Adet TEDARİKÇİ Entegrasyonu, 20 Adet E-Mail hesabı (Spam amaçlı kullanılamaz), 3000 GB (Bandtwidth) Trafik genişliğini içermektedir.

 

D.  Akıllı E-ticaret Enterprise Paket (Vip) temel teknik özellikleri tüm Akıllı e-ticaret PRO ENTEGRE paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Facebook Uygulaması, Ürün karşılaştırma, Filtre ve ürün seçenekleri, etiket yönetimi, davet sistemi, 30 Adet E-Mail hesabı (Spam amaçlı kullanılamaz), 4000GB (Bandtwidth) Trafik genişliğini içermektedir.

 

E.   Akıllı E-ticaret Platinium Paket (Premium) temel teknik özellikleri tüm Akıllı e-ticaret ENTERPRISE paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Promosyon Modülü, Excel ürün aktarım robotu, Fatura Kesme Modülü, 50 Adet E-Mail hesabı (Spam amaçlı kullanılamaz), 5000GB (Bandtwidth) Trafik genişliği içermektedir. İş bu temel paket özellikleri ve içeriklerinin detayları That Teknoloji kurumsal web siteleri içerisinde yer almaktadır. MÜŞTERİ That Teknoloji Akıllı E-ticaret Paketi temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

 

9.  PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

 

9.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise That Teknoloji ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret That Teknoloji tarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.

 

9.2.  MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca MÜŞTERİ TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri That Teknoloji’ye sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. That Teknoloji entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

 

9.3.  That Teknoloji, Tedarikçi Firma'nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ'nin ve That Teknoloji’nin Sistemleri'nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan That Teknoloji sorumlu değildir.

 

9.4.  That Teknoloji tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ'nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle That Teknoloji Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞYERİ'ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak That Teknoloji hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

9.5. MÜŞTERİ kendisine That Teknoloji Akıllı E-ticaret Sistemi ile 8. Maddede seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda That Teknoloji vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli

olarak her 1 (bir) GB başına 100 (yüz) TL+KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder. (Trafik aşım bedeli ücretlerinde her yıl enflasyon oranında artış yapılır)

 

9.6.  MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 1000 TL+KDV karşılamakla yükümlüdür.

 

9.7.   MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

 

 

10.EK MADDELER

 

10.1:That Teknoloji Akıllı Ticaret Sistemlerinde devamlı olarak güncelleme ve iyileştirmeler yapmaktadır ve Müşterilerinden gelen istekler doğrultusunda alt yapısını geliştirmektedir. Planlanan Bakım ve güncelleme işlemleri dışında Müşteri kendisine özel bir modül-alt yapı – yada eklenti istemesi durumunda That Teknoloji fiyatlandırma çalışması yapar ve müşteriye bildirir ve onay ile birlikte ödeme sonrası işlemlere başlar.

 

10.2: Deneme sürümünün onaylanması ve kurulum işlemlerinin bitmesinden sonra hiçbir şart altında geri para ödemesi yapılmaz MÜŞTERİ bunu kabul etmiş sayılır. Müşteriden kaynaklı panel ve diğer sorunlarda That Teknoloji sorumluluk almaz.

 

10.3: Müşteri, That teknolojiden aldığı ve kullandığı akıllı e ticaret sistemlerinde sattığı ürünlerden kendisi sorumludur. Mahkeme yoluyla yada Mail yoluyla That Teknolojiye Ulaşılması durumunda That Teknoloji süresiz olarak Sistemi kapatmaya, askıya almaya ve iptal etmeye haizdir ve bu durumda eğer herhangi bri zarara uğrarsa bu zararı müşteriden talep etme hakkını saklı tutar.

 

10.4: Müşteri That Teknolojiden aldığı XML Entegrasyon hizmetinin doğru işletildiğinden ve doğabilecek sorunlardan kendisi hükümlüsüdür. That Teknoloji Sadece aracı firmadır ve Müşterinin isteği üzerine xml entegrasyonu sistemine entegre eder, ürünün stok ya da fiyat durumundan sorumlu değildir. THAT TEKNOLOJİ SADECE SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASININ SORUMLULUĞUNU TAŞIR.

 

10.5: Müşteri anlaşmasını yaptığı her firmadan XML alma ya da XML verme yetkisine sahiptir. Bu yapıda ki ürünlerin sorumluluğu kendisine aittir. XML aldığı firmanın xml yapısı THAT TEKNOLOJİ AKILLI ETİCARET sistemleri yapısına uyumlu değil ise, Anlaşmalı olduğu xml-excel tedarik firmasından yeni bir xml talep edebilir ya da That Teknoloji’den XML UYUMLUMA PAKETİ almalıdır. XML UYUMLAMA PAKETİ. XML Başına 750₺ + KDV’dir.

 

That Teknoloji hiç ad ve şekil altında “piyasa da “bulunan farklı farklı xml firmalarının xmllerine uyum sağlamak zorunda değildir. THAT TEKNOLOJİ GOOGLE XML ALT Yapısını kullanmaktadır. Farklılıklardan, uyumsuzluklardan doğacak bütün sorumluluk MÜŞTERİYE aittir. Müşteri bu uyumsuzluk durumlarda uğrayabileceği zararları ya da diğer sorumluluklar da That Teknoloji’yi sorumlu Tutamaz, hak idda edemez. Bütün Sorumluluğun kendisinde olduğunu açık bir şekilde BEYAN VE KABÜL eder.

 

10.6: Kredi Kartı ile ödemelerde Kredi Kartı taksit komisyonları müşteriye aittir. Tek Çekim ve 2 taksitte That Teknoloji LTD ŞTİ komisyonu karşılar 2 aydan daha fazla taksit oranlarında bankaların uyguladıkları yasal faiz oranları MÜŞTERİYE yansıtılır.

 

10.7: Müşteri Yıllık yenileme ödemelerini, ilk satın alım tarihini takip eden yıldan itibaren yapar. Müşteri eğer ödemesini sözleşme bitim tarihinden itibaren ilk 5 iş günü içerisinde yapmaz ise site kapatılır ve verile 15 gün boyunca saklanır. Müşteri bu süre zarfında sitesini yayına almak isterse yenileme ücretini ödeyerek açabilir. 15. İş günü sonunda ödeme yapılmaz ise web sitesi geri dönülmeksizin silinir. Uğranabilecek veri kayıplarından That Teknoloji sorumlu tutulamaz. Müşteri ödemesini yapmak zorundadır. Ve İş Bu sözleşme ile açık olarak kabul ve beyan eder.

 

 

10:7/A: Müşteri domain name’ni( Alan Adı) That Teknoloji panelinden aldı ise yenileme ücretine domain yenileme ücretleri de eklenecektir. Her ikisi birlikte ödenmeden panel yenilenmesi yapılmayacaktır.

Müşteri domain adresini başka bir domain sağlayıcıdan almış ise sorumluluk kendisine aittir. That Teknoloji kendisin de olmayan domain name’lerinin(Alan Adı) takibi yapmayacaktır. Herhangi bir olumsuzlukta That Teknoloji sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu işlemler Müşteri sorumluluğundadır ve Müşteri bunu kabul ve beyan eder

 

10:7/B: Site kurulum ardından Sözleşmede açık ve net olarak belirlenen işlemler dışında kalan bütün işlemler web.thatteknoloji.com adresinden destek bileti açılarak yapılacaktır. Bütün Paketlerde Destek bilet sayısı otomatik olarak 10 adettir. 10 Adet ücretsiz destek biletinin 1 ay içerisinde bitmesinin ardından Müşteri Yeni destek Talebi satın almak zorundadır. Harici destek Taleplerine cevap verilmeyecektir. Destek paketleri 5 ve 10’ar adet olmak üzere 2 paket halindedir.

5’li destek paketi 500₺ + KDV

10’lu destek Paketi 900₺ + KDV‘dir.

Destek Taleplerini cevaplama süresi 24 saattir. Destek taleplerinde açılan destek türüne süre uzayabilir. 15 İş gününe kadar uzayabilir. Destek Talepleri sadece web sitesi üzerinden müşteri panelinden oluşturulacaktır. Harici hiçbir destek talebi cevaplanmayacak ve ihtiyaç karşılanmayacaktır.

 

           10:7/C: Müşteri sözleşme dahilinde eğer “Özel Tasarım” hizmeti satın almadıysa bütün sorumluluk Müşteriye aittir. That Teknoloji Harici banner vb şeylerin yapımından sorumlu değildir. Ürün ekleme/çıkarma, Banner yapımı That Teknolojinin sorumluluğunda değildir. Müşteri bu durumda That Teknoloji’yi sorumlu tutamaz bir hak iddia edemez.

 

           10:7/D: Müşteri Google/Facebook/Yandex gibi bağlantıları kendi yapacaktır. That Teknoloji gerekli yönerge ve eğitimleri Müşteri ile paylaşacaktır. That Teknoloji gerekli alt yapıyı sağlamak dışında bu tip kurulumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Müşteri bunları kendi yapacağını beyan ve kabul eder. That Teknoloji Destek Talepleri üzerinden sadece yönerge paylaşımı yapacaktır.

 

            10:7/E: Müşteri Sitenin kendisine teslim edilmesinin ardından That Teknoloji’den panel kullanımı için eğitim talebi yapabilir. Eğitim paketleri 15 saatliktir ve ücretsizdir. 15 saatin ardından tekrar eğitim talep edilmesi durumunda saatlik eğitim verilecektir. Saatlik eğitim ücreti Her saat başına 250 ₺ artı KDV’dir. Eğitim zamanlamaları Müşteri ve That Teknoloji arasında belirlenecek ortak saatlerde yapılacaktır. Müşteri That Teknoloji Tarafından hazırlanan canlı eğitimlere, katılmaya, Eğitim Videolarını izlemeye, Yayınlanan dokümanları okumayı kabul eder. Eğer bu etkinliklere katılmaz ise That Teknoloji’yi sorumlu tutamaz ve bütün sorumluluğun ve uğrayabileceği her türlü zarar ve sorumluluğu kendine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

             10:8: That Teknoloji akıllı e-ticaret e yapsını kullanmak için satın alınan domainlerin that teknoloji tarafından belirlenen DNS/NS adreslerine yönlendirilmesi ile kurulum işlemleri başlatılmış olunur. Kurulum işlemlerinin başlatılması ile birlikte domain – lisans değişimi talebi ancak istenilen modülün  satın alımıyla mümkün. Olacaktır. Kurulum aşamasından önce yapılacak olan domain-lisans değişimi talebi ücretsizdir.  Domain – Lisans değişim ücreti 1000₺ + KDV dir.

 

            10:8/A: Kurulum işleminin bitmesi ardından MÜŞTERİ tarafından DNS/NS adreslerinin değiştirilmesi ile sistemin sekteye uğraması durumunda doğabilecek her türlü olumsuz durumdan MÜŞTERİ kendisi sorumludur, ve bu durumda uğrayacağı zararlardan That Teknoloji’yi Sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder. DNS adreslerinin değişimi sonucu MÜŞTERİNİN satın aldığı hizmette ki dns adresleri That Teknoloji’nin sağlamış olduğu DNS adreslerini karşılamaz ise That Teknoloji 30 gün MÜŞTERİ’nin aldığı hizmette ki verileri saklar 30. Gün sonunda iş bu sözleşmenin 10:8/A maddesine dayanarak MÜŞTERİNİN Hizmetini dondurma, kapatma, verileri, silme, Hizmeti geçici, süreli, süresiz oalrak sonlandırma haklarını tek taraflı olarak kullanmak hakkına haiz olup bu haklı saklı tutacaktır. Müşteri bu durumun doğurabileceği olumsuzluk, maddi zarar, veri kaybı vb durumlardan That Teknoloji LTD ŞTİ’yi sorumlu tutamaz hiçbir hak iddia edemez. İş bu sözleşmenin imzası ile (Online olarak imza ve onay dahil) Müşteri bu maddeleri kabul ve beyan etmiş sayılır.  Müşteri Daha önce satın almış olduğu hizmet üzerinde Lisans- Domain değişikliği talebinde bulanacaksa, hizmet aldığı pakette bir değişiklik yapmadan 10::8 maddesinde belirtildiği gibi bu hizmetin faturasını ödemekle hükümlüdür.  Ödemesi yapılmayan hiçbir hizmet geçerli değildir.

 

 

11ONAY VE YÜRÜRLÜK

 

Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİNİN THAT TEKNOLOJİ Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’ni doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

11.1: İş bu sözleşme dijital ortamda onay kutusu işaretlemeyle kabul edilmiş sayılır. Müşteri dijital ortamda onaylamasıyla iş bu sözleşme geçerlilik kazanır. Her iki tarafta Sözleşmenin Maddelerine uyum sağlamak zorundadır. İş bu sözleşme ile That Teknoloji Kendi lehine ve Müşteri lehine, sisteminin ve alt yapısının doğru yürütülmesi ve değişebilecek hukuki durumlarda sözleşme de her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. İş bu sözleşmenin bu maddesi ile ileride değişebilecek tüm maddeler değişim sonrası müşteri haber verilerek ( mail yada sistem üzerinden duyuru şekli ile ) değiştirilebilir olacaktır. Müşteri online ortamda onaylanması ile geçerlilik kazanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 That Teknoloji                                                                                                      MÜŞTERİ

Kaşe –İmza                                                                                                             Kaşe -İmza